google chrome浏览器翻译功能用不了网页怎么办?解决办法

分享2种方法。

方法1.安装扩展插件

有道词典,文章结尾有官网下载地址。其他浏览器翻译扩展插件也可以

下载后拖进浏览器即可安装

方法2.修改电脑的hosts文件

windows位置C:\Windows\System32\drivers\etc

图片[1] | google chrome浏览器翻译功能用不了网页怎么办?解决办法 | 讯沃blog

3.用记事本打开。

4.按照如下格式在最后一行添加进去。保存即可

ip和域名中间有一个空格

图片[2] | google chrome浏览器翻译功能用不了网页怎么办?解决办法 | 讯沃blog

整理更多的ip

可以使用下面任意一个都可以!

 • 203.208.40.66 translate.googleapis.com
 • 180.163.151.162 translate.googleapis.com

比较常用的三个

 • 180.163.151.34 translate.googleapis.com
 • 203.208.40.66 translate.googleapis.com
 • 220.181.174.226 translate.googleapis.com

上海/电信:

 • 180.163.150.34
 • 180.163.151.162
 • 180.163.150.162
 • 180.163.150.33

上海/移动:

 • 120.253.253.226
 • 120.253.253.98
 • 120.253.250.226
 • 120.253.255.162
 • 120.253.253.34
 • 120.253.255.98
 • 120.253.253.162
 • 120.253.255.34

上海/Google数据中心/电信:

 • 203.208.40.98
 • 203.208.41.98
 • 203.208.41.66
 • 203.208.41.34
 • 203.208.41.97
 • 203.208.40.97
 • 203.208.40.65
 • 203.208.40.34

北京/电信:

 • 220.181.174.34
 • 220.181.174.98
 • 220.181.174.162
 • 220.181.174.33
 • 203.208.50.162

北京/Google数据中心/电信:

 • 203.208.43.66
 • 203.208.39.194
 • 203.208.50.66
 • 203.208.43.98
 • 203.208.50.34
 • 203.208.39.226

北京/联通:

 • 114.250.64.34
 • 114.250.70.34
 • 114.250.63.34
 • 114.250.66.34
 • 114.250.65.34

广州/电信:

 • 113.108.239.226
 • 58.63.233.98
 • 113.108.239.162

广州/移动:

 • 120.241.147.162
 • 120.232.181.162

广州/联通:

 • 58.254.137.226

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

  暂无评论内容